Anunţ - contract de achiziţie publică

Denumirea achiziţiei: Furnizare energie electrică de joasă tensiune la sediu central al Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău prin încheiere de contract de achiziţie publică, de la data finalizării achiziţiei prin catalogul electronic SEAP. Publicat astăzi 18.03.2019