Anunţ - achiziţie directă

Denumirea achiziţiei: Servicii de Diriginte de şantier în Instalaţii electrice - supraveghere a lucrărilor instalaţiei electrice interioare pe perioada execuţiei lucrărilor până la recepţia finală a acestora, necesare a fi prestate pentru imobilul situat în Buzău, str. Poştei, nr.1, filiala Bibliotecii Judeţene V.Voiculescu Buzău. Publicat astăzi 08.11.2019