Anunţ - achiziţie directă

Denumirea achiziţiei: :Servicii de Diriginte de şantier în Instalaţii electrice - supraveghere a lucrărilor instalaţiei electrice interioare pe perioada execuţiei lucrărilor până la recepţia finală a acestora, necesare a fi prestate pentru imobilul situat în Buzău, str. Poştei, nr.1, filiala Bibliotecii Judeţene V.Voiculescu Buzău. Publicat astăzi 08.11.2019

Anunţ - achiziţie directă

Denumirea achiziţiei: Lucrări instalaţie electrică interioară aferentă imobilului C1 din Buzău, str. Poştei, nr.1 filiala Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu”Buzău prin încheiere de contract de achiziţie publică, de la data finalizării achiziţiei prin catalogul electronic SEAP. Publicat astăzi 07.11.2019

Anunţ - achiziţie directă

Denumirea achiziţiei: Servicii topografice şi cadastru(ridicare topografică –clădire, întocmire a planului de situaţie şi avizarea de OCPI Buzău) prin încheiere de contract de achiziţie publică, de la data finalizării achiziţiei prin catalogul electronic SEAP. Publicat astăzi 04.11.2019

Anunţ - contract de achiziţie publică

Denumirea achiziţiei: Furnizare energie electrică de joasă tensiune la sediu central al Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău prin încheiere de contract de achiziţie publică, de la data finalizării achiziţiei prin catalogul electronic SEAP. Publicat astăzi 18.03.2019