Anunţ - rezultatul final

Rezultatul final al examenului susținut pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de referent de specialitate, studii superioare, grad profesional II. Publicat astăzi 12.10.2023


Anunţ - rezultatul selecţiei dosarelor

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de referent de specialitate, studii superioare, grad profesional II. Publicat astăzi 10.10.2023


Anunţ - Loc de muncă - Concurs

Biblioteca Judeţeană „V.Voiculescu” Buzău, cu sediul în Buzău, Bulevardul Unirii, nr. 301A(Galleria Mall) organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: 1 post de Referent de specialitate, studii superioare, grad profesional II.

Actualizat astăzi, 21.09.2023