BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "V. VOICULESCU" BUZĂU

AcasăContactAdreseBuzău în imagini
 
Prezentare
Structura
Servicii
Calendar
Program secţii
Donaţii
Informaţii publice
Anunţuri
Achiziţii publice

 

 

 

 

Cenaclul literar "V. Voiculescu"

Regulament         Cronica de cenaclu

Scurt istoric

 

   Într-o scrisoare adresată preşedintelui Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă, Ion Nae, directorul Bibliotecii judeţene, Alex. Oproescu, propunea înfiinţarea unui „cenaclu reprezentativ al judeţului (...) şi care să poarte numele lui Vasile Voiculescu, marele scriitor de origine buzoiană”.

   În respectiva cerere se invoca, printre altele, „bogata tradiţie cultural-literară din judeţul nostru, existenţa unui real nucleu scriitoricesc în perioada care a urmat reorganizării administrativ-teritoriale din anul 1968, ca şi necesitatea amplificării acestei activităţi în lumina orientărilor şi sarcinilor reieşite din documentele... ş.a.m.d..

   De asemenea, se menţiona faptul că, în urmă cu două decenii, „nu exista niciun scriitor care să trăiască şi să activeze în perimetru său, însă astăzi judeţul Buzău oferă „imaginea unei excepţionale dezvoltări şi pe tărâm cultural-literar: numeroase cercuri şi cenacluri literar-artistice şi peste 50 de cărţi publicate de autori locali. Acestora li se adaugă alţii care, deşi nu au încă volume proprii, sunt prezenţi tot mai mult în ziare, reviste şi antologii, obţinând premii importante”.

   Urmează nominalizarea creatorilor, semnatari de volume: Gheorghe Andrei, George Băiculescu, Constantin Brăescu, Puiu Cristea, Traian Cristea, Dumitru Ion Dincă, Marin Ifrim, Mircea Lerian, Aurelian Mareş, Gheorghe Mincă, Alexandru Oproescu, Constantin Petcu, Ion Stanciu, Corneliu Ştefan sau cu activitate publicistică bogată: Paul Androne, Gheorghe Ene, Călin Gheţu, Nicolae Gâlmeanu, Dan Manolescu, Dan Nemeş, Emil Niculescu, Nicolae Peneş, Claudiu Săftoiu, Grigore Radu Stănescu, Gheorghe Vasile.”

   Pe parcurs, s-au mai înscris în cenaclu: Ion P. Iacob, Valeria Tăicuţu, Alice Violeta Popescu, Mihai M. Macovei, Cornel Stângă, Aurel Ganea, Ionel Banu şi alţii.

   Ca urmare a acestei solicitări, preşedintele Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă Buzău admite o dispoziţie prin care se menţionează la Art. 1: „Începând cu data de 25 noiembrie 1987, se constituie Cenaclul literar „Vasile Voiculescu”, ca cenaclu (sic!) reprezentativ al judeţului, patronat de Comitetul judeţean de cultură..., cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din R.S.R.”

   La şedinţa de constituire a cenaclului, desfăşurată în sala de festivităţi a Consiliului judeşean au fost prezente nume importante ale literaturi române: D. R. Popescu, preşedinte al U.S., precum şi scriitorii: Ion Băieşu, Valeriu Râpeanu, Nicolae Dragoş, qLaurenţiu Ulici, Radu Cârneci, Denisa Comănescu, Nicolae Prelipceanu, Traian T. Coşovei, Marius Tupan, Nicolae Iliescu, precum şi membrii fondatori.

   Au citit din creaţiile proprii, la respectiva festivitate: Denisa Comănescu, Gh. Andrei, Dan Nemeş şi Ion Stanciu.

   În încheiere, din rândul celor 25 de membri fondatori, menţionaţi mai sus, s-a numit conducerea cenaclului, în următoarea componenţă: Radu Cârneci, din partea Uniunii Scriitorilor - preşedinte; Corneliu Ştefan - secretar; Dumitru Ion Dincă, Alexandru Oproescu, Ion Stanciu (după o lună, este înlocuit cu Gh. Andrei) - membri.

   În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, cenaclul şi-a desfăşurat activitatea în incinta Bibliotecii judeţene, prima şedinţă având loc la 27 decembrie 1987, la care au participat: Gheorghe Andrei, Paul Androne, Puiu Cristea, Traian Cristea, Dumitru Ion Dincă, Gheorghe Ene, Călin Gheţu, Marin Ifrim, Aurelian Mareş, Gheorghe Mincă, Emil Niculescu, Alexandru Oproescu, Nicolae Peneş, Constantin Petcu, Claudiu Săftoiu, Ion Stanciu, Grigore Radu Stănescu, Corneliu Ştefan, Gheorghe Vasile.

   Prima ieşire în public a membrilor cenaclului s-a petrecut la 21 ianuarie 1988, la Clubul Schelei Berca, unde a fost organizat un colocviu şi un recital de poezie intitulat „Laudă pământului românesc”. Au participat: Corneliu Ştefan, Emil Niculescu, Dumitru Ion Dincă, Gh. Mincă, Gh. Andrei, Călin Gheţu, Marin Ifrim, Claudiu Săftoiu, Dan Nemeş, Nicolae Gâlmeanu şi un invitat: Titus Vâjeu, redactor la Radio.

   Asemenea întâlniri literare au mai avut loc la Casa de cultură Nehoiu (9 iulie 1988) şi Căminul cultural Gura Teghii (10 iulie 1988 şi 31 ian. 1989), Căminul cultural Ruşeţu (10 dec. 1988), Şcoala din Cartierul „Mihai Viteazul” (30 ian. 1989), Primăria Pogoanele (22 feb. 1989), Clubul A.C,H. Siriu (18 martie 1989), Casa de cultură a tineretului (16 mai 1989) s.a..

   Ultimile prestaţii literare în public ale membrilor cenaclului au avut loc pe 9 nov. 1989 la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Şcoala generală nr. 14, ambele din municipiul Buzău, şi Căminul cultural Ruşeţu, la cea din urmă prilejuită de întâlnirea cu scriitoarea Passionaria Stoicescu, care şi-a lansat cartea de proză „Soare cu dinţi”.

   În primii doi ani de existenţă ai cenaclului, la manifestările literare organizate au participat personalităţi importante ale culturii naţionale, din care amintim: Marin Sorescu, Radu Cârneci, A. I. Zăinescu, Ecaterina Ţarălungă, prof. univ docent Al. Piru, Lucian Avramescu, prof. univ. Mihai Zamfir, Bucur Chiriac, George Zarafu, Florentin Popescu, Dumitru Matală, Denisa Comănescu, Nicolae Prelipceanu, Mircea Herivan s.a..

   După o pauză de aproape trei ani, la 31 ian. 1992, „la  Biblioteca judeţeană a avut loc redeschiderea cenaclului condeierilor buzoieni, [...] precedată de salonul «I. L. Caragiale şi Buzăul»”, după cum consemnează ziarul „Muntenia”.

   Din noul nucleu al cenaclului au fost prezenţi la eveniment 12 membri: Gh. Istrate, Gabriel Cocora, Gh. Ene, Ion Stanciu, Marin Ifrim, Lucian Mănăilescu, Gh. Mincă, Ion Hănţulescu, Raul Gâlmeanu, Dorel Istrate, Cornel Stângă, Alex. Oproescu.

   Noua structură de conducere a cenaclului a fost formată din: Gh. Istrate - preşedinte; secretariatul: Gh. Ene, Lucian Mănăilescu, Alex Oproescu, Ion Stanciu, Cornel Stângă [ulterior Emil Niculescu].

   În perioada dec. 1992 - sept. 1994, se editează Buzăul literar, „publicaţie a Cenaclului „V. Voiculescu” - editor coord.: Alex. Oproescu şi red. şef Gh. Istrate; secretar de red.: Lucian Mănăilescu; redactori: Gh. Ene, Emil Niculescu, Claudiu Săftoiu, Ecaterina Ţarălungă; Tehnored. şi corectură: Marcela Chiriţă.

   După 22 de ani, la iniţiativa publicistului Viorel Frîncu, în cadrul unei şedinţe solemne (11 ian. 2016, Aula „Basil Iorgulescu” a Bibliotecii judeţene”), în prezenţa unui numeros public, în marea majoritate scriitori (31) se redeschide Cenaclul literar „V. Voiculescu”.

   Prin vot deschis, este ales comitetul de conducere, cu următoarea componenţă:

- Călin Gheţu - preşedinte;

- Pr. Paul Iulius Negoiţă, Ovidiu Cameliu Petrescu, Valeria Manta Tăicuţu şi Lucian Mănăilescu - membri.

   De asemenea este aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al cenaclului şi se fixează ultima zi de miercuri din lună, între orele 17.00-19.00, ca zi de desfăşurare a activităţii.

   Prima şedinţă de cenaclu are loc în ziua de 27 ianuarie 2016, la Sala „V. Voiculescu” a Bibliotecii judeţene, în prezenţa a 21 de membri din cei 51 afiliaţi, primii lectori fiind poeţii Mihaela Roxana Boboc şi Nicolai Tăicuţu.

 

 
 

Copyright © 2010 Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău