BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "V. VOICULESCU" BUZĂU

AcasăContactAdreseBuzău în imagini
 
Prezentare
Structura
Servicii
Calendar
Program secţii
Donaţii
Informaţii publice
Anunţuri
Achiziţii publice

 

 

 

 Director | Juridic | Resurse umane | Relaţii cu publicul | Corp B | Dezvoltarea colecţiilor | Prelucrare informatizată | Informatizare | Financiar-Contabilitate

Compartimentul Dezvoltarea colecţiilor, activitate metodică. şi compartimentul Depozit Legal

 

 Este serviciul unde se coordonează activitatea bibliotecilor publice din judeţul Buzău, se asigură organizarea biblioteconomică a colecţiilor acestora, se dezvoltă şi completează colecţiile de documente de bibliotecă.

Serviciul Dezvoltarea colecţiilor, activitate metodică, biblioteca franceză:

    Achiziţii completare-dezvoltare colecţii
    Activitate metodică
    Depozit legal
    Biblioteca Franceză

 

Prin Compartimentul "Achiziţii completare-dezvoltare colecţii" şi "Activitate metodică" se coordonează activitatea bibliotecilor publice din judeţul Buzău acordând asistenţa metodologică necesară. Asigură organizarea biblioteconomică a colecţiilor acestora, respectarea normelor biblioteconomice,se preocupă de perfecţionarea personalului de specialitate care lucrează în aceste instituţii, de crearea punctelor de îndrumare comunitară şi iniţierea unor acţiuni specifice pentru mediatizarea colecţiilor existente. Centralizează rapoartele statistitice anuale privind activitatea bibliotecilor publice din judeţ. Dezvoltă şi completează colecţiile de documente de bibliotecă.

 

 

Prin compartimentul "Depozit legal, activitate editorială, dosare de presă" se organizează biblioteconomic colecţiile speciale, asigură înregistrarea în sistemul informatizat a documentelor, elaborează cataloage pe categorii de publicaţii; organizează, conservă şi prelucrează colecţiile de bază şi cele de patrimoniu încredinţate în concordanţă cu normele elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor; pune la dispoziţia utilizatorilor publicaţiile deţinute pentru studiu, cercetare şi documentare; elaborează bibliografii retrospective, organizează acţiuni cultural- ştiinţifice de popularizare a colecţiei;constituie şi dezvoltă fondul de publicaţii, documente, corespondenţă, reproduceri, lucrări de artă plastică, înregistrări multimedia etc., referitoare la viaţa şi activitatea patronului spiritual al bibliotecii, V.Voiculescu.

 

 

Prin compartimentul  "Biblioteca Franceză" se asigură gestionarea şi păstrarea patrimoniului (cărţi, publicaţii seriale şi alte bunuri existente în acestea);se asigură organizarea biblioteconomică a colecţiilor destinate împrumutului la domiciliu, comunicarea acestora în sistemul accesului liber la raft, îndrumarea lecturii şi dreptul utilizatorilor la rezervarea publicaţiilor.
* Filiala de carte franceză, inaugurată pe 5 mai 2006, are un fond de carte de cca 8000 de volume.
* Filosofie, psihologie, religie, generalităţi, matematică, fizică, chimie, artă, sport, cinematografie, istorie, geografie sunt doar câteva din domeniile acoperite. Cea mai mare parte este alcătuită din critică, lingvistică, literatură franceză, literatură engleză, literatură americană, alte literaturi şi literatură pentru copii.
* Împrumutul este cu acces liber la raft, dar există şi condiţii de studiu în regim de sală de lectură.

 

Biblioteca Franceză

Depozit legal

 

            

 

 

Copyright © 2010 Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău