BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "V. VOICULESCU" BUZĂU

AcasăContactAdreseBuzău īn imagini
 
Prezentare
Structura
Servicii
Calendar
Program secţii
Donaţii
Informaţii publice
Anunţuri
Achiziţii publice

 

 

 

 Director | Juridic | Resurse umane | Relaţii cu publicul | Corp B | Dezvoltarea colecţiilor | Prelucrare informatizată | Informatizare | Financiar-Contabilitate

Director

 

Directorul bibliotecii īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură executarea hotărārilor Consiliului judeţean Buzău şi a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău;

b) exercită atribuţiile ce revin instituţiei ca persoană juridică;

c) exercită funcţia de ordonator de credite;

d) asigură īntocmirea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli şi contului de īncheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Consiliului de administraţie şi aprobării Consiliului judeţean Buzău;

e) asigură elaborarea strategiilor de dezvoltare a instituţiei, a programelor şi proiectelor culturale, pe baza propunerilor şi avizului Consiliului ştiinţific;

f) asigură īntocmirea proiectelor de structură organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, avizate de Consiliul de administraţie şi aprobate de Consiliul judeţean Buzău;

g) aprobă statul de personal;

h) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din structura instituţiei; stabileşte, īn condiţiile legii, sancţiuni disciplinare īn exercitarea dreptului de control al activităţii angajaţilor, cu respectarea procedurilor legale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău