BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "V. VOICULESCU" BUZĂU

AcasăContactAdreseBuzău īn imagini
 
Prezentare
Structura
Servicii
Calendar
Program secţii
Donaţii
Informaţii publice
Anunţuri
Achiziţii publice

 

 

 

 Director | Juridic | Resurse umane | Relaţii cu publicul | Corp B | Dezvoltarea colecţiilor | Prelucrare informatizată | Informatizare | Financiar-Contabilitate

Compartimentul Juridic-achiziţii publice

 

Consilierul juridic apără drepturile şi interesele legitime ale bibliotecii īn raporturile acesteia cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană juridică sau fizică romānă sau străină; īn condiţiile legii şi ale Regulamentului specific bibliotecii, realizează, avizează actele cu caracter juridic; verifică aplicarea şi respectarea legislaţiei īn vigoare cu privire la: achiziţiile publice, contractele īncheiate de instituţie, contractul individual şi contractul colectiv de muncă, organizarea concursurilor pentru angajare şi promovare, salarizarea personalului; verifică situaţia debitorilor şi face demersurile necesare pentru recuperarea sumelor; informează personalul bibliotecii cu privire la modificarea legislaţiei ; -elaborează programul anual al achiziţilor publice, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire, īndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate,finalizează procedurile de atribuire conform O.U.G. 34/2006.

Panait-Militaru Georgeta

 

Copyright © 2010 Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău