BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "V. VOICULESCU" BUZĂU

AcasăContactAdreseBuzău în imagini
 
Prezentare
Structura
Servicii
Calendar
Program secţii
Donaţii
Informaţii publice
Anunţuri
Achiziţii publice

 

 

 

 Director | Juridic | Resurse umane | Relaţii cu publicul | Corp B | Dezvoltarea colecţiilor | Prelucrare informatizată | Informatizare | Financiar-Contabilitate

Resurse umane

 

Compartimentul Resurse umane asigură, în conformitate cu prevederile legii, gestionarea resurselor umane astfel: efectuează înscrisurile în cărţile de muncă şi registrul de evidenţă a salariaţilor, întocmeşte documentele privind angajările, lichidările, pensionările, promovările, acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor, întocmeşte statele de plată privind drepturile salariale ale anjajaţilor, gestionază: evaluările anuale ale personalului, fişele de post; întocmeşte anual organigrama instituţiei, statul de funcţii, şi de personal care sunt discutate în Consiliul de administraţie şi apoi supuse aprobării Consiliului Judeţean Buzău; întocmeşte lunar declaraţiile, dările de seamă şi rapoartele statistice privind salariile, etc. şi le depune la termenele prevăzute, organelor de drept.

 

Coman Ion

 

Copyright © 2010 Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău