Regulament de organizare si funcţionare al bibliotecii
Regulamentul intern al instituţiei