Regulament de organizare si funcţionare al bibliotecii