Serviciile oferite de către

Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu"Buzău

Gratuite:

►acces la colecţii (cărţi, periodice, materiale audio-video)
►acces Internet
►rezervarea unor titluri indisponibile
►prelungirea în momentul solicitării a termenului de împrumut
►informaţii despre colecţiile şi serviciile bibliotecii
►împrumut interbibliotecar(solicitantul achită contravaloarea taxelor poştale)
►organizarea şi participarea la programe culturale, evenimente, expoziţii, activităţi educative

Contra cost:

Tarife pentru serviciile furnizate utilizatorilor de către Biblioteca judteţenă „V.Voiculescu”
1.Copiere bunuri culturale comune(cărţi şi periodice) - 0,20 lei/pag. A4, 0,40 lei/pag. A3
2.Copiere documente colecţii speciale(exclusiv cele de patrimoniu) - 10,00 lei/pag.doc.
3.Tipărire la imprimantă - 0,30 lei/faţă
4.Copiere date pe CD(cu CD-ul bibliotecii) - 2,50 lei/CD
5.Scanare imagini (pag.A4) - 0,50 lei/pag.
6.Eliberarea permisului care a fost pierdut - 5,00 lei/buc. 

Contra cost:

7.Cercetări bibliografice cu utilizarea resurselor documentare al Bibliotecii(tradiţionale sau electronice) - 2,00 lei/Pag.scrisă(cu hărtia bibliotecii)
8.Eliberare permis de bibliotecă tip card, valabil 5 ani - 5,00 lei/buc.
9.Tehnoredactare computerizată şi listare format A4 – maxim 10 pagini - 6,00 lei/pag.
10.Laminare documente A4 - 2,00 lei/pag.
Sunt scutite de la plata tarifelor, persoanele cu handicap, beneficiare de drepturi conform Legii 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Program secţii Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău

Sediul central, Bulevardul Unirii, nr. 301A, Tel.: 0338401262, 0238721509, Fax: 0238717283

Împrumut pentru adulţi - Luni-Vineri: 800-1900
Împrumut pentru copii - Luni-Vineri: 800-1900
Lectură cărţi şi periodice - Luni-Vineri: 800-1900
Multimedia-Internet - Luni-Vineri: 800-1900
Înscriere unică, restituiri - Luni-Vineri: 800-1900
Biblioteca Franceză - Luni-Vineri: 800-1600
Patrimoniu - Luni-Vineri: 800-1600
Depozit legal - Luni-Vineri: 800-1600

Program secţii Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău

Filiale de cartier

Filiala "Corp B",
Strada Poştei, nr. 1,
Tel.: 0338401264
Luni-Vineri: 800-1600
Servicii oferite:
sală de lectură cărţi şi periodice, internet, copii xerox.

Filiala "Panait Nicolae",
Strada Poştei, nr. 1,
Tel.: 0338401264
Luni-Vineri: 800-1600
Servicii oferite:
împrumut la domiciliu, sala de lectură.

Program secţii Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău

Filiale de cartier

Filiala nr. 1, Cartier Simileasca, Strada Grădinilor nr. 1, Tel.: 0338401265 - Luni-Vineri: 800-1600
Servicii oferite - împrumut la domiciliu

Filiala nr. 2, Cartier Micro XIV, Aleea Şcolilor nr. 1, Tel.: 0338401267 - Luni-Vineri: 800-1600
Servicii oferite - împrumut la domiciliu

Filiala de carte religioasă "DionisieRomano", Strada Bistriţei nr. 19, Tel.: 0338401484 - Luni-Vineri: 800-1600
Servicii oferite - împrumut la domiciliu

REGULAMENT de organizare şi funcţionare

al Bibliotecii Judeţene “V.Voiculescu” Buzău

Art. 1. Biblioteca judeţeană “V.Voiculescu” îndeplineşte funcţie culturală şi educaţional ştiinţifică în slujba comunităţii judeţene, este bibliotecă cu profil enciclopedic, care permite egalitatea accesului liber şi fără nici o discriminare a membrilor comunităţii la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori naţionalitate.
Citeşte mai mult

Donaţii

Regulament privind regimul donaţiilor de documente de bibliotecă

Donațiile reprezintă o sursă de completare curentă și retrospectivă a colecțiilor. Acestea pot fi făcute de persoane fizice(autori, colecționari etc.) sau juridice(edituri, tipografii, societăți comerciale etc.) și diferă ca tip de document(cărți, periodice, albume, manuscrise, hrisoave, materiale audio-video, fotografii sau orice alt tip de document conform Legii Bibliotecilor 334/31 mai 2002, republicată/Secțiunea F, cap. 3, art. 39).
Citeşte mai mult
Cum puteţi deveni utilizatorul bibliotecii?

Prezentaţi-vă la bibliotecă cu buletinul de identitate sau cu cartea de identitate. Dacă aveţi sub 14 ani, pentru înscriere, vă va însoţi unul dintre părinţi/tutori. Elevii şi studenţii vor prezenta suplimentar o adeverinţă cu forma de învăţământ şi anul de studiu. Completaţi două formulare(contract utilizator) şi primiţi un permis unic, valabil 5 ani, în toate secţiile, indiferent unde locuiţi în judeţ.
La vizitarea bibliotecii este obligatorie folosirea garderobei.

Începând cu data de 04.03.2016, eliberarea permiselor se face doar la sediul central al instituţiei din bulevardul Unirii, nr. 301A. Contravaloarea unui permis este de 5 lei.

Biblioteca îşi rezervă dreptul de a selecta dintre publicațiile donate pe cele de care are nevoie și de a distribui restul titlurilor acolo unde sunt necesare.